Събития

  • 4 април 2016МТСП ще стимулира финансово социалното предприемачество
    „Министерството на труда и социалната политика вярва в необходимостта от подкрепа развитието на социалната икономика. Ние работим в момента по текстове на Законопроект за социалното предприемачество. Освен това работим и върху съвсем конкретни ме

Съобщения

Полезна информация

Новини

Национална база данни