Брой на социалните предприятия по основна икономическа дейност на предприятието (КИД – 2008)