Брой на социалните предприятия по организационна форма