Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални по области

Брой социални предприятия:
Област Предприятия Предприятия с печалба
Благоевград 117 80
Бургас 160 112
Варна 141 99
Велико Търново 76 52
Видин 17 11
Враца 58 40
Габрово 48 33
Добрич 83 66
Кърджали 27 19
Кюстендил 30 24
Ловеч 42 33
Монтана 39 29
Пазарджик 110 82
Перник 41 27
Плевен 88 64
Пловдив 245 177
Разград 21 16
Русе 111 83
Силистра 28 25
Сливен 38 22
Смолян 67 42
София 79 51
София (столица) 728 476
Стара Загора 98 61
Търговище 67 54
Хасково 73 43
Шумен 56 39
Ямбол 29 21
Общо за страната 2 717 1 881
Финансови показатели в хиляди левове:
Област Оборот Добавена стойност по факторни разходи Приходи от дейността Разходи за дейността Дълготрайни материални активи
Благоевград 107 464 41 097 115 057 111 705 72 690
Бургас 158 852 29 226 176 389 161 677 120 388
Варна 108 958 28 032 115 444 105 499 32 777
Велико Търново 147 832 21 741 165 668 161 075 47 240
Видин 6 615 1 448 7 105 6 915 3 290
Враца 57 418 22 503 66 257 62 336 30 554
Габрово 22 510 5 334 23 489 22 775 11 215
Добрич 116 340 29 081 136 395 122 904 79 339
Кърджали 6 570 2 766 7 384 7 126 3 920
Кюстендил 9 582 3 962 10 010 9 091 8 307
Ловеч 95 995 22 541 99 663 92 837 22 720
Монтана 18 846 6 224 21 681 19 128 6 665
Пазарджик 41 696 8 592 42 805 40 647 7 776
Перник 26 607 3 906 27 177 26 746 7 516
Плевен 124 511 23 833 140 562 133 197 47 251
Пловдив 271 131 39 693 289 194 280 230 70 030
Разград 25 624 6 551 28 296 25 253 12 479
Русе 278 354 30 967 286 795 279 845 62 527
Силистра 38 363 11 555 42 054 38 028 15 172
Сливен 41 723 12 470 52 399 49 141 45 793
Смолян 35 515 13 000 37 809 36 953 32 507
София 54 519 13 319 57 528 53 392 31 515
София (столица) 1 091 737 210 880 1 161 024 1 101 173 327 556
Стара Загора 125 274 22 761 139 850 138 944 44 495
Търговище 52 713 15 241 55 104 49 344 11 974
Хасково 27 921 9 175 30 846 28 404 24 939
Шумен 242 638 33 678 250 506 245 057 40 485
Ямбол 9 582 3 562 10 798 10 367 15 996
Общо за страната 3 344 890 673 138 3 597 289 3 419 789 1 237 116
Брой заети и наети лица:
Област Заети лица Наети лица
Благоевград 3 516 3 480
Бургас 1 872 1 785
Варна 1 909 1 836
Велико Търново 1 519 1 484
Видин 168 160
Враца 1 505 1 473
Габрово 581 561
Добрич 924 881
Кърджали 423 411
Кюстендил 397 382
Ловеч 1 588 1 567
Монтана 382 356
Пазарджик 941 899
Перник 549 526
Плевен 1 502 1 447
Пловдив 2 998 2 851
Разград 243 233
Русе 1 275 1 220
Силистра 630 611
Сливен 596 580
Смолян 1 616 1 580
София 1 047 996
София (столица) 9 102 8 773
Стара Загора 1 952 1 880
Търговище 1 404 1 357
Хасково 982 951
Шумен 2 032 1 999
Ямбол 286 266
Общо за страната 41 939 40 545