Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални по области: барова диаграма