Нефинансови предприятия, самоопределили се като социални по икономически сектори: Барова диаграма