Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като социални по области

Предприятия - брой:
Област Предприятия Предприятия с печалба от стопанската дейност
Благоевград 117 11
Бургас 158 12
Варна 188 23
Велико Търново 53 6
Видин 26 ..
Враца 35 3
Габрово 31 ..
Добрич 12 3
Кърджали 10 ..
Кюстендил 11 ..
Ловеч 31 ..
Монтана 5 ..
Пазарджик 42 5
Перник 19 ..
Плевен 67 14
Пловдив 128 11
Разград 23 5
Русе 40 5
Силистра 60 18
Сливен 54 10
Смолян 31 7
София 27 5
София (столица) 644 77
Стара Загора 175 11
Търговище 32 ..
Хасково 59 3
Шумен 37 8
Ямбол 40 4
Общо за страната 2 155 253
Финансови показатели в хиляди левове:
Област Приходи от стопанската дейност Разходи за стопанската дейност Приходи от нестопанската дейност Разходи за нестопанската дейност Дълготрайни материални активи
Благоевград 723 633 4 531 4 073 9 293
Бургас 410 411 3 316 3 551 2 322
Варна 403 359 8 851 8 028 930
Велико Търново 210 207 4 750 4 683 908
Видин 63 59 1 470 1 461 660
Враца 79 24 1 122 1 152 442
Габрово 78 80 1 155 1 160 639
Добрич 17 . . 135 154 . .
Кърджали . . . . 1 053 1 078 98
Кюстендил 70 63 331 365 20
Ловеч . . . . 1 109 1 088 205
Монтана 70 59 472 339 122
Пазарджик 132 136 1 958 2 003 612
Перник . . . . 289 284 . .
Плевен 424 349 2 456 2 413 2 303
Пловдив 449 420 5 376 5 376 2 133
Разград 61 57 556 511 580
Русе 312 274 1 969 2 259 576
Силистра 91 9 1 857 1 860 454
Сливен 69 38 879 901 703
Смолян . . . . 667 675 165
София 48 43 937 943 519
София (столица) 14 292 11 358 114 861 108 328 53 250
Стара Загора 174 136 5 305 5 169 4 813
Търговище 20 19 604 617 . .
Хасково 24 23 751 796 300
Шумен 112 104 865 863 441
Ямбол 130 . . 656 714 . .
Общо за страната 20 594 17 036 168 281 160 844 82 969
Брой заети и наети лица:
Област Заети лица Наети лица
Благоевград 446 441
Бургас 339 335
Варна 586 551
Велико Търново 292 292
Видин 113 113
Враца 223 219
Габрово 149 137
Добрич 6 6
Кърджали 38 33
Кюстендил 16 14
Ловеч 105 103
Монтана 37 37
Пазарджик 219 212
Перник 33 31
Плевен 178 177
Пловдив 337 310
Разград 63 57
Русе 221 215
Силистра 149 148
Сливен 110 107
Смолян 44 44
София 60 55
София (столица) 2 799 2 708
Стара Загора 367 366
Търговище 88 88
Хасково 76 76
Шумен 127 127
Ямбол 68 68
Общо за страната 7 289 7 070