Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като социални по области: Барова диаграма