Начало / Евроинтеграция / Полезна информация

  • a+
  • a-
Kалендар - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Резюме и препоръки: Призив за действия, отправен от експертната група по социално предприемачество към Комисията GECES)

Cоциалната икономика и социалните предприятия представляват изцяло нов начин за

осъществяване на стопанска дейност и като такива те разполагат с потенциал да проме-

нят коренно социално-икономическата среда. Новите тенденции през последните години

са свързани с възникването на кръгова икономика на сътрудничеството, която от своя страна

създаде възможности за разрастване на социалните предприятия в Европа. Социалната ико-

номика и социалните предприятия изпълняват все по-значима роля, което в голяма степен се

дължи на тяхната способност за справяне с някои сериозни предизвикателства, пред които е

изправена понастоящем Европа, по-специално необходимостта да се стимулира устойчив и

социално приобщаващ икономически растеж и да се създават работни места. Същевременно те

работят по цели с по-конкретна насоченост, като например кризата с бежанците, влошаването

на околната среда и необходимостта от насърчаване на по-голямо равенство между половете.

Настоящият доклад на експертната група по социално предприемачество към Комисията (GECES)

представлява призив за действия, отправен към Европейската комисия, държавите членки и

организациите на социалните предприятия....

pdf.gifBooklet_GECES_A5_BG.pdf (647.92 KB)