Нормативни документи

Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

20 май 2019

Правителството одобри проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. С нормативния акт се регламентират условията и редът за вписване и заличаване от регистъра на социалните предприятия, който се...

Нормативни документи в областта на социалната икономика

Национална концепция за социална икономика.doc (361.5 KB) ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2016 г. - 2017 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2014 – 2015...

План за действие по социална икономика 2018 – 2019 г.

30 март 2018

Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната концепция за социална икономика в периода 2018-2019 г. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното...