Нормативни документи

Нормативни документи в областта на социалната икономика

Национална концепция за социална икономика.doc (361.5 KB) ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2016 г. - 2017 г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2014 – 2015...