Начало / Нормативни документи

  • a+
  • a-

РЕШЕНИЕ № 364 ОТ 5 ЮНИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 148 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2020 – 2021 Г.

9 юни 2020

Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г. Целта на измененията е да се насочат конкретни и спешни мерки в подкрепа на социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна икономика в условията на кризата, предизвикана от разпространението на вируса COVID-19.  

Измененията и допълненията в Плана ще помогнат за дигиталното трансформиране, по-голямата видимост и консолидиране на сектора чрез подобрен достъп до информация и възможности за пазарна реализация на създадените продукти и услуги. Поради тази причина в документа са заложени редица уебинари, провеждането на информационно-дискусионен дигитален форум и семинари, както и представяне на добрите практики.

Реализирането на дейностите, съобразно изменения План, ще насочат вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

doc.gif20RH364.doc (127.5 KB) pdf.gif20RH364.pdf (228.8 KB)