Начало / Новини / Съобщения

  • a+
  • a-
Kалендар - Август
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Европейски икономически и социален комитет, Информационна бележка (ново сезиране)

8 февруари 2012

Предмет: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество.

Отн.: COM(2011) 862 final - 2011/0418 (COD)

doc.gifСвали на файл (56.5 KB)

  1. Процедура

Rue Belliard/Belliardstraat 99 - 1040 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 - Факс +32 25134893 - Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu


Сезиране на Комитета от Съвета:

20 януари 2012 г.

Сезиране на Комитета от Европейския парламент:

 

Правно основание:

член 114 от ДФЕС

Решение на Бюрото на Комитета:

17 януари 2012 г.

Компетентна специализирана секция:

„Единен пазар, производство и потребление"

Председател на специализираната секция:

г-н Cassidy (UK-I гр.)

Организация на работата на специализираната секция:

1 февруари 2012 г.

Проучвателна група:

Председател:

г-жа Rondinelli (IT - II гр.)

Европейски фондове за социално предприемачество

Докладчик:

г-жа Rodert (SE-III гр.)

Членове:

г-н/г-жа
Cabra de Luna (ES - III гр.)
Farrugia (MT-I гр.)
Guerini (IT-III гр.)
Manoliu (RO - I гр.) (по член 62 - г н Varfalvi)
Митов (BG - II гр.)
Polyzogopoulos (EL - II гр.)
Sharma (UK - I гр.) (по член 62 - г-н Burns)

До членовете на

Европейския икономически и социален комитет

Експерт
г-н Hahn (за докладчика)

 

  1. Основно съдържание на документа на Комисията

С представеното предложение за регламент Комисията поставя основата на стабилен европейски пазар за фондовете за социално отговорно инвестиране.

Въпреки че често получават публична подкрепа инвестициите в социалната сфера продължават да бъдат редки или прекалено малки. Освен това, трансграничното инвестиране в такива фондове е ненужно усложнено и скъпо.

Основните елементи на предложението на Комисията са пет.

  • Признат на равнище ЕС отличителен знак за фондовете за социално отговорно инвестиране: Понастоящем инвеститорите могат да срещнат затруднения при открояването на фондовете, които инвестират в социално отговорни предприятия, като това може да подкопае доверието в пазара на социално отговорното инвестиране.

  • По-добра информация за инвеститорите: Както инвеститорите могат да срещнат затруднения при открояването на фондовете, които инвестират в социално отговорни предприятия, така и информацията за тези фондове и за дейността им може да бъде трудно съпоставима и използваема. Следователно създаването на обща европейска рамка за тази информация е от особена важност.

  • Засилени мерки за резултатност: Очакваното въздействие е фактор, който има голяма тежест за инвеститорите при избора им на фонд за социално отговорно инвестиране. С предложените мерки ще се поставят ясни изисквания към фондовете за информиране на инвеститорите относно начините за наблюдение и отчитане на социалното въздействие.

  • Премахване на бариерите пред набирането на капитал в Европа: Регулирането на фондовете за социално отговорно инвестиране е различно сред държавите членки и често е сложно и свързано със значителни разходи. Поради тази причина с новите предложения правилата ще се опростят. Европейският паспорт например ще гарантира възможността за фондовете за социално отговорно инвестиране да набират капитал в целия ЕС.

  • Достъпност за инвеститорите: Инвестирането в социално отговорни предприятия може да бъде рисковано, поради което в началото единствено професионалните инвеститори ще имат достъп до означението „европейски фондове за социално отговорно предприемачество". След като рамката бъде завършена и започне да функционира, Комисията ще проучи възможни мерки, за да могат и непрофесионалните инвеститори да получат достъп до тези инвестиции.

  1. Предложен график

ДАТА

ЗАСЕДАНИЕ

ДОКУМЕНТ

21 март 2012 г.

първо заседание на проучвателната група

документ на Комисията, работен документ

17 април 2012 г.

заседание на специализираната секция

проектостановище

23 и 24 май 2012 г.

пленарна сесия

становище на специализираната секция