Начало / Новини / Съобщения

  • a+
  • a-
Kалендар - Август
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

3-та лятна школа на Европейската изследователска мрежа (EMES) за докторанти, 4-8 юли 2012 г., Тренто (Италия)

20 февруари 2012

След двете успешни издания на Лятната школа на EMES за докторанти към Университета на Корсика (Франция) през 2008 г. и Roskilde University (Дания) през 2010 г., третото издание ще се проведе през юли 2012 г. в Тренто (Италия). Предишните издания представляват изключителни успехи, с над 79 участници от над 28 страни, с публикуването на Обобщение на документите на докторантите", стартирането на докторантска мрежа на EMES през 2008 г. и създаването на Блог на младши експерти на EMES: http://emesphdnetwork.wordpress.com/ през 2011 година.

Предимно в Европа стартират няколко политически мерки и инициативи свързани с трите стълба на Социалната икономика - както това понятие се въвежда от изследователите на EMES в първото обобщение на документите. В допълнение, има все по-нарастващото внимание от страна на изследователи по целия свят по широк спектър от теми, включени в него. Тази лятна школа ще се проведе в решаващ момент за всички хора, които правят изследвания в областите, обхванати от "третия сектор".

В допълнение, социалните иновации често се цитират като възможност за социални предприемачески инициативи, за да демонстрират своята значимост в момент на големи публични бюджетни ограничения и недостиг на традиционни модели по отношение на заетостта и устойчивостта на околната среда. Докато определението на самата социална иновация е далеч от това да се споделя от всички участници, дискусии за взаимодействието му с трите стълба на социалната икономика може да спомогнат да се хвърли малко повече светлина върху много концептуални дискусии за социални иновации.

Европейската изследователска мрежа (EMES) работи върху изследването на сходствата и разликите, както и между-релационната динамика - на различните страни на социалната икономика, както и възможните диалози, установени с подходи като социални иновации. Тъй като интересът към специфичните форми, които инициативите приемат и контекстът, в които се развиват продължава да расте, трябва да се вземат под внимание подходи от цял свят, за да се разбере сложността на този феномен.

В този контекст, EMES и две италиански членски институции - Euricse и AICCON организират съвместно третата лятна школа на EMES, насочена към млади изследователи, докторанти и магистри, които са привлечени да провеждат научни изследвания в широки области на социалното предприемачество и социалното предприятие, социалната икономика и икономиката на солидарността. С това събитие, EMES, Euricse и AICCON споделят целите:

  • За поддържането на засилено внимание върху обучението на участниците и тяхното развитие по отделните дисциплини, включително основните теоретични подходи и дебати в областта на социалната икономика и икономиката на солидарността, НПО- теориите, социалните предприемачи, социалното предприемачество и социално предприятие;
  • За подобряване на обучението на докторантите с помощта на методологически и теоретични лекции, дебати и семинари;
  • За изтъкване на изследователската същност и методология, които са включени във всеки изследователски проект и по-специално в докторската кариера;
  • За осигуряване на персонализирана обратна връзка и подкрепа чрез добре поддържани малки сесии за групово обсъждане на изследователски проекти на участниците, техните изследователски въпроси, подходи и теоретични разбирания, по-точно, в допълнение към различните възможности за неформална дискусия, като най-малко един пълен час ще бъде посветен на всеки изследователски студентски проект в рамките на групови сесии (за предоставяне от страна на студента на обратна връзка от преподаватели и членове на други групи, обсъждане и синтез на препоръките);
  • За осигуряване на пространство за социални и интелектуални дискусии, така че докторантите да имат пълна възможност да установят и разширят своите собствени мрежи партньорски проверки и да се възползват от контакти и обратна връзка от утвърдени учени;
  • За насърчаване на международното измерение на обучението и участието, тъй като обменът на информация с изследователи от различни страни и континенти, може да поддържа стимулиращи и плодотворни реакции по отношение на изследователските подходи.

Преподавателският състав ще включва добре известни професори от признати изследователски центрове, обхващащи широк спектър от изследователски теми, а този мулти-дисциплинарен подход ще бъде едно от главните предимства за участващите докторанти. Ние също така ще се стремим да поддържаме високо ниво на съдържание и актуалност, като се има предвид, че, дискусиите и дебатите се провеждат в сегашната дълбока криза на капитализма, където трите стълба на социалната икономика предлагат жизнеспособни и социално-новаторски отговори за различните региони на света.

Третата лятна школа на EMES за докторанти ще съвпадне с "Годината на кооперациите", обявена от ООН в усилията си да осветлят приноса на този вид институционална организация за развитието на по-равностойно и справедливо общество. Трентино-Алто Адидже е район с доказана репутация на иновации в кооперативния сектор, като участниците ще могат да се запознаят от първа ръка с някои от тези иновации.