Публикации

Готови ли са бизнесът и държавата за социално предприемачество?

6 юли 2010

/Публикация на Кирил Николов за Софийската търговско-промишлена камара/
Социалното предприемачество: В момент, когато светът се сблъсква с невиждана икономическа криза, социалните предприятия предлагат уникален начин за бизнес, който съчетава икономически резултати със социални цели. Тези предприятия допринасят за изпълнението на ключови политики в областта на заетостта, социалното сближаване, регионалното развитие, закрилата на околната среда.