Социална иконoмика

Пети Европейски форум за социално предприемачество

12 март 2016

Европейският форум включва международен панаир на повече от 100 социални предприятия от над 16 страни, модно ревю на съвременни облекла, Европейска конференция на тема “Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост“ и кръгли маси по актуални въпроси за социалната икономика.

Организатори на този уникален форум са Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, Министерството на труда и социалната политика в България, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия /СЕКОП/, Националният съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/ и 8 неправителствени организации.

Той предоставя възможност на социалните предприемачи директно да контактуват с представители на европейските и национални институции и да бъдат запознати с актуалните политики за насърчаване на социалната икономика.

Този форум се радва на все по-голям интерес от бизнес партньори, медиите и широката публика. Очаква се да привлече повече от 30 000 посетители.

Първият Европейски форум води началото си от 2012 г. - Международната година на кооперациите на ООН и бе официално открит от г-н Ласло Андор - комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Всяка година във форумите вземат участие представители на различни дирекции от ЕК, от Европейския икономически и социален комитет, представители на българските институции, европейски кооперативни и неправителствени организации. ,

За повече информация