Социална иконoмика

Форум за представяне на добри практики на социални предприятия от Северозападен район на планиране- 07.12.2015 г., град Враца, България

16 декември 2015