Социална иконoмика

Практически семинар с международно участие "Инстуционална и правна основа на социалната икономика. Подкрепа на добрите практики от страна на институциите - международен опит и стандарти"

30 май 2012