Социална иконoмика

Практически семинар с международно участие: Икономическо въздействие на социалните предприятия. Статистика и социални иновации. Международен опит и добри практики. София, 25-26 април 2013 г

26 април 2013