Социална иконoмика

Снимки от семинар на 19 и 20 април 2011 г.

20 април 2011