Социална иконoмика

Международен семинар на тема: „ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА“

25 ноември 2015