Социална иконoмика

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 година относно европейски фондове за социално предприемачество.

pdf.gifLexUriServ_EuSEF_BG.pdf (974.44 KB)