Социална иконoмика

ВАЖНО!!!

9 април 2020

Посоченият линк съдържа информация относно покана за набиране на проектни предложения по програма COSME на Европейската Комисия.
Настоящата покана за предложения ще подкрепи консорциумите в развитието на междурегионалното сътрудничество чрез споделяне и възпроизвеждане на най-добри практики и междурегионално обучение в областта на социалната икономика. Краен срок за кандидатстване 09 юни 2020г.
 
 https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions