Социална иконoмика

Практически семинар с международно участие: Перспективи пред развитието на социалната икономика в България

19 април 2011

Резюме

На 19 и 20 април 2011 г., в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) се проведе международен семинар на тема „Перспективи пред развитието на социалната икономика".

Официални гости на семинара бяха г-н Томлисън от Международния обучителен център (МОЦ) на Международната организация на труда (МОТ), Програма за предприятията, микрофинансирането и местното икономическо развитие, представители на румънското Министерство на труда, семейството и социалната закрила - г-жа Алина Мариною и г-жа Адина Драготоиу, г-н Клаудио Валерио, изследовател по социална икономика от Брюксел и др.

Срещата беше открита от директора на дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност" на МТСП, г-н Веселин Инджев, който поднесе приветствие от името на министъра на труда и социалната политика, г-н Тотю Младенов.

Приветствени думи към гостите и участниците отправиха г-н Томлисън, г-н Кирил Николов (Европейска комисия - ГД „Предприемачество и индустрия") и г-жа Драготоиу като подчертаха важността на срещата с оглед представяне на перспективите пред развитието на социалната икономика и необходимостта от споделяне на добри практики за социално включване на уязвими групи и подобряване на техния жизнен стандарт.

На семинара бяха дискутирани мерки за конкретното приложение на разработения проект на Национална концепция за социална икономика. Концепцията конкретизира назрели процеси от реалната икономика, които предстои да се обособят в самостоятелен сектор на развитие в контекста на политиките за социална защита и социално включване.

Международният семинар беше организиран и се проведе с помощта на финансовата и методическа подкрепа на МОЦ на МОТ по проект „Подкрепа на МТСП на Р България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа".