Социална иконoмика

Национална база данни

15 юли 2014

Министерство на труда и социалната политика изпълнява проект: „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България (НБДСП-БГ)“, по Договор с Европейската комисия SI2.650082. Партньори по проекта са Агенция за социално подпомагане, Национален статистически институт и Централен кооперативен съюз...

doc.gif1_news_project.doc (72 KB)