Социална иконoмика

Контакти

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

Отдел "Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика"

 

 Теодора Тодорова

Адрес: 1051 София, ул. Триадица №2
Телефон: +359 2 8119 547
Факс: +359 2 987 07 27
Е-mail: tdemireva@mlsp.government.bg