Социална иконoмика

Нормативни документи в областта на социалната икономика

doc.gifНационална концепция за социална икономика.doc (361.5 KB)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2016 г. - 2017 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2014 – 2015 Г.