Социална иконoмика

Отчет за изпълнение на политиката по социална икономика за периода януари – декември 2016г.

15 февруари 2017

Основните документи, определящи политиката по социална икономика и социално предприемачество в България са Националната концепция за социална икономика (приета от МС на 04.04.2012 г.), План за действие по социална икономика 2014-2015 г. (приет от МС на 29.01.2014 г.) и План за действие по социална икономика 2016-2017 г. (приет от МС на 02.03. 2016 г.).

Това са първите документи, чрез които се поставя началото на координирана и целенасочена държавна политика за социална икономика и социално предприемачество. Чрез тях се подчертава ролята на сектор от икономиката, който има подчертано различна насоченост - осъществяване на социална мисия и постигане на социална цел чрез икономически механизми и производствена дейност...

pdf.gif2016_g._Otcet_za_izp__lnenie_na_politikata_po_socialna_ikonomika.pdf (283.26 KB)

Източник:Теодора Тодорова