Социална иконoмика

Д-р Султанка Петрова: Всяка година над 30 лица с трайни увреждания стартират самостоятелна стопанска дейност

13 юли 2017

Всяка година повече от 30 лица с трайни увреждания стартират самостоятелна стопанска дейност и по този начин се включват в икономическия и социален живот на страната. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на регионалната кръгла маса "Чрез партньорство и диалог - към по-силен сектор на социалната икономика", която се проведе в Благоевград. Тя подчерта, че целенасочено се стимулира и финансира предприемаческата активност на лица с трайни увреждания, за да бъдат пълноценно включени в стопанския живот на страната.


В България близо 2000 кооперации с над 500 000 членове са част от социалната икономика. Голяма част от заетите хора с увреждания работят в такива кооперации, като произвеждат стоки или извършват услуги. По последни данни броят на социалните предприятия в България е близо 5000, уточни д-р Петрова.


Д-р Султанка Петрова припомни, че в Плана за действие по социална икономика 2016-2017 г. са очертани приоритети и мерки, благодарение на които се повишава значимостта на социалното предприемачество, като се подобряват условията и достъпът до финансиране и правно регулиране.


"Социалното предприемачество не замества държавните и пазарни механизми при решаването на конкретни проблеми, а ги допълва по посока по-висока заетост и по-добро качество на живот на различни групи хора, предимно в риск от бедност и социална изолация", коментира зам.-министърът. "Социалната икономика осигурява достойни работни места, увеличава заетостта и инвестира в дейности, които задоволяват важни потребности, предимно на хора в неравностойно положение", заяви още д-р Петрова.