Социална иконoмика

Информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“ Плевен, 12.06.2019 г.

11 юни 2019

Стартиралата информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“ по инициатива на Министерството на труда и социалната политика с представители от дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“  продължава своята обиколка в страната.

Брандиран бус, предоставящ информация и рекламни материали на заинтересовани страни, потегля на 12.06.2019 г. към  град Плевен. Ще се проведат информационна среща и дискусия от 14:00 часа в зала „Плевен“, етаж партер в сградата на Областна администрация.

По време на срещата заинтересованите страни ще бъдат запознати с новата Стратегия за активен живот на възрастните хора. Ще се дискутира развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл с цел създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт, достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи и намаляване на социалното неравенство. В тази насока ще бъдат  представени Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика, Правилникът за неговото прилагане (в сила от 17.05.2019 г.) и утвърдената Методика за оценка на социалната добавена стойност от 07.05.2019 г.