Социална иконoмика

Отчет за изпълнение на политиката по социална икономика - 2014

12 февруари 2015

Приетите от Министерски Съвет, Национална концепция за социална икономика и План за действие по социална икономика 2014-2015 г. са първите документи, чрез които се поставя началото на целенасочена, координирана държавна политика, насочена към социалните предприятия. Включените в Плана за действие мерки имат за цел да подпомогнат утвърждаването на сектора на социалните предприятия в страната и да осигурят подходяща екосистема за тяхното развитие.....

pdf.gifOtcet_za_izp__lnenie_na_politikata_po_socialna_ikonomika.pdf (345.14 KB)

Източник:Теодора Тодорова