Социална иконoмика

„Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ - 16 април 2018 г. - Панели 1 и 2.