Социална иконoмика

„Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ - 16 Април 2018 г. - Кръгла маса