Социална иконoмика

„Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ - 17.04.2018 г.: Панели 3-5