Социална иконoмика

Промяната - специално издание 2020

3 август 2020

Промяната - специално издание 2020

През 2020 година, в условията на глобална пандемия, Reach for Change България и Нова

Броудкастинг Груп инициират специално издание на конкурса ПРОМЯНАТА.

То ще се фокусира върху подкрепата за най-уязвимите – децата и младежите, които са най-тежко засегнати от COVID-19 кризата.

Организации с нестопанска цел, които имат доказано решение на проблем, пред който децата и младежите (0-24 години) са изправени в резултат на кризата, могат да кандидатстват като попълнят онлайн формуляр до 16 август на: http://www.nova.bg/promyanata.

Петимата най-добри кандидати ще получат подкрепа от ПРОМЯНАТА. Тя включва:

- Безвъзмездно финансиране:

Три организации ще получат пълно финансиране от по 17 000 лв., които да използват за

директна подкрепа за деца и младежи, както и за заздравяване на своите екипи и организации и популяризиране на дейностите си. Две организации ще получат частично финансиране от 4000 лв., които да използват за своето организационно развитие и комуникация. Една от петте организации ще получи 1000 лв. специална награда.

- Професионални консултации и обучения:

За да помогне на организациите да бъдат в дългосрочен план по-адаптивни и устойчиви, Reach for Change България ще осигури следната нефинансова подкрепа: Обучения в Акселератора на ПРОМЯНАТА в периода септември – октомври 2020 г. (36 обучителни часа), индивидуални консултации в периода ноември – декември (8 консултативни часа).

- Медийна подкрепа:

Петте организации ще получат медийна подкрепа от Нова Броудкастинг Груп. В периода октомври – декември 2020 г. те ще бъдат част от активна комуникационна кампания, която ще им помогне да популяризират своята работа пред широка аудитория и да привлекат подкрепа.

Петимата финалисти ще бъдат избрани и обявени на 18 септември и ще трябва да изпълнят своите проекти в периода 19 септември – 18 декември 2020 г.

За повече информация: www.nova.bg/promyanata; http://www.facebook.com/reachforchangebg.

pdf.gifSpecial_Edition_PROMYANATA_Short_info.pdf (194.14 KB)