Социална иконoмика

Обучителни видео материали относно вписване на социално предприятие клас А и клас А+

15 юни 2020

Във връзка с прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, екипът на отдел „Социална икономика и социална отговорност“, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП, разработи видео материали в помощ на кандидатстващите за вписване в Регистъра на социалните предприятия (Регистъра).

Видео материалите предоставят нагледно разяснителна информация за стъпките по вписване в Регистъра. Проследява се процесът на попълване на заявлението за вписване и документите, които е необходимо да бъдат приложени към него. 

Видео материалите са достъпни за разглеждане на следния линк:

https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=37