Начало / Новини / Събития

  • a+
  • a-
Kалендар - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА)

16 септември 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА).

ОСНОВНА ЦЕЛ НА НАГРАДАТА Е НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПОВИШАВАНЕ ВИДИМОСТТА И РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

С НЕЯ ЩЕ БЪДАТ УДОСТОЯВАНИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ.

ЗА 2020 Г. КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА КАТЕГОРИИТЕ:

  1. Социални иновации, свързани със заетост.
  2. Социални иновации, свързани със социално включване.
  3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги

ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ ДО ТРИ НАГРАДИ – ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА (ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ).

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 17.30 ЧАСА НА 16.10.2020 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ НА ЕЛ. АДРЕС: SI_nagrada@mlsp.government.bg

ДО УЧАСТИЕ СЕ ДОПУСКАТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ГРАЖДАНИ НА Р БЪЛГАРИЯ  И ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В Р БЪЛГАРИЯ.

КАНДИДАТИТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (С ТЕКСТ, НАПЕЧАТАН НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК):

  1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ПО ОБРАЗЕЦ); 
  2. ДЕКЛАРАЦИЯ (СВОБОДЕН ТЕКСТ), С КОЯТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ИДЕЯТА, АКО ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАТ ЛИЧНИ ДАННИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ДОБАВИ СЛЕДНИЯ ТЕКСТ: Декларирам, че като участник в Конкурса за национална награда и социални иновации в подкрепа на социалната икономика,на основание чл.6, ал.1, т.а от Регламент ЕС 2016/679, както и чл.4, ал.1, т.5 от Вътрешните правила за защита на личните данни в МТСП, предоставям съгласието си, Министерство на труда и социалната политика да обработва събраните лични данни, удостоверяващи физическата ми идентичност: три имена, ЕГН, номер на личен документ, гражданство, адрес, телефон, имейл единствено и само за целите и участието в обявения на страницата http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 конкурс.

В случай на последващ отказ от участие в конкурса, организаторът предоставя възможност даденото Съгласие да бъде оттеглено, съгласно вътрешните му правила за Защита на личните данни.

 

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С:

ТЕОДОРА ТОДОРОВА, ДИРЕКЦИЯ ЖРДПСИ, ТЕЛ:02 8119 547, e-mail: Teodora.Demireva@mlsp.government.bg

ИЛИЯ ГАРАЛИЕВ, ДИРЕКЦИЯ ЖРДПСИ, ТЕЛ:02 8119 547, e-mail: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg

doc.gifFormulyar_za_kandidatstvane_2018.doc (38.5 KB)

(Формулярът за кандидатстване е одобрен образец от 2018 г.)

Церемонията за връчване на Годишната национални награда за социални иновации в подкрепа на социалната икономика може да гледате на следния адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=14&d=172