Събития

Съобщения

Полезна информация

Новини

  • Кои са социалните предприятия в България, какво правят и как да им помогнем? 10 декември 2015
    Около подобни въпроси ще се фокусира дискусията на най-новата тема на Платформата „Гласът ни" (www.glasatni.bg) – Социално предприемачество. През последните няколко години е налице експертното говорене по социални теми и използването на фра
  • Национална концепция за социална икономика 5 април 2012

    На 4.04.2012 г. на свое заседание Министерският съвет на Република България одобри „Национална концепция за социална икономика". 

    Концепцията е израз на политическата ангажираност на държавните институции на Република България за създаването на благоприятна среда за развитие на модели и практики за социална икономика.

Национална база данни